Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 137,94 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

Nekustamā īpašuma Brīvības ielā 86, Rīgā, telpu ar kopējo platību 137,94 mnomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:

  • izsoles datums 02.04.2020.; 
  • saskaņā ar izsoles nolikumu izsole atzīstama par nenotikušu. 

 

 – Drukāt dokumentu