Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 45,21 m2, nomas tiesību mutiska izsole IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2, t.sk. telpu grupas 033 telpu Nr. 1-4 ar platību 38,8 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 6,41 m2, nomas tiesību mutiska izsole IZBEIGTA BEZ REZULTĀTA.– Drukāt dokumentu