Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Ēkas Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0121 001) jumta daļas ar kopējo platību 20,0 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

Ēkas Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0121 001) jumta daļas ar kopējo platību 20,0 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts: 
  • izsoles datums 25.03.2020.;
  • tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA "TELE2", reģistrācijas Nr. 40003272854; 
  • nosolītā nomas maksa: 900,00 EUR mēnesī (bez PVN).

 

 

 – Drukāt dokumentu