Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Ēkas Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0121 001) jumta daļa un 5. stāva telpu grupas 005 telpas Nr.2 daļa ar kopējo platību 20,0 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts

Ēkas Kr. Valdemāra ielā 5, Rīgā (kadastra apzīmējums 0100 019 0121 001) jumta daļa un 5. stāva telpu grupas 005 telpas Nr.2 daļa ar kopējo platību 20,0 mnomas tiesību izsoles rezultāts:
  • izsoles datums 24.03.2020.;
  • saskaņā ar izsoles nolikumu izsole atzīstama par nenotikušu.

 – Drukāt dokumentu