Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

 Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 47,31 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana: 

  • izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Bonitta Wellness”, reģistrācijas numurs 40203002379;
  • līguma noslēgšanas datums:  03.03.2020.;
  • līguma beigu termiņš: 28.02.2026.


– Drukāt dokumentu