Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Mazjumpravas ielā 53, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6436) sastāvā esošo ēku (kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 003, 0100 125 6436 006, 0100 125 6436 010 ), ar kopējo platība 487,0 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

 Nekustamā īpašuma Mazjumpravas ielā 53, Rīgā (kadastra Nr. 0100 125 6436) sastāvā esošo ēku (kadastra apzīmējumi  0100 125 6436 003, 0100 125 6436 006, 0100 125 6436 010 ), ar kopējo platība 487,0 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:

  • izsoles datums:  02.03.2020.;
  • tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA “TIMBERIS”, reģ.Nr. 44103130829;
  • nosolītā nomas maksa: 1,00 EUR/kv.m mēnesī (bez PVN).


– Drukāt dokumentu