Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47,31 m2 (3a – 102) nomas tiesību mutiska izsole”

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 47,31 m2 (3a – 102) nomas tiesību mutiska izsole”

Izsoles datums: 25.02. 2020.
Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA “Bonitta Wellness”, reģistrācijas numurs 40203002379

Nosolītā nomas maksas: 7,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu