Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.16 ar kopējo platību 10,9 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.16 ar kopējo platību 10,9 m2,  nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”

 

-       izsoles datums:  06.02.2020.;

-       tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto", reģistrācijas numurs 40003083998;

-       nosolītā nomas maksa 320,- EUR/ mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu