Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.8 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.8 ar kopējo platību 10,3 mnomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”

  

-       izsoles datums:  30.01.2020.;

-       tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ariandras”, reģistrācijas Nr. 40203146529,

-       nosolītā nomas maksa 620,- EUR/ mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu