Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Zāģeru ielā 9, sastāvā esošās ēkas ar kopējo platību 1408,2 m2, ēkas ar kopējo platību 596,7 m2, ēkas ar kopējo platību 122,1 m2 un ar kopējo platību 18,8 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts.

Nekustamā īpašuma Rīgā, Zāģeru ielā 9, kadastra numurs 0100 015 2031, sastāvā esošās ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 001 ar kopējo platību 1408,2 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 002 ar kopējo platību 596,7 m2, ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 003 ar kopējo platību 122,1 m2 un ēkas ar kadastra apzīmējumu 0100 015 2031 004 ar kopējo platību 18,8 m2 nomas tiesību izsoles rezultāts.

Izsoles datums: 06.12 2019.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva AS “Veselības centru apvienība”, reģistrācijas numurs 40103464662.

Nosolītā nomas maksas: 1,50 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

 

 – Drukāt dokumentu