Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 55,93 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana”

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 55,93 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana

 

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  SIA “HOT ROD 13”, reģistrācijas numurs 50103643541;

-       līguma noslēgšanas datums:  14.11.2019.;

-       līguma beigu termiņš: 31.10.2025.– Drukāt dokumentu