Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu ar kopējo platību 8,2 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana”

 „Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – kioska, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 002, telpu  ar kopējo platību 8,2 m2  nomas tiesību līguma noslēgšana

 

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  SIA “Kaybee”, reģistrācijas numurs 40103908392;

-       līguma noslēgšanas datums:  01.11.2019.;

-       līguma beigu termiņš: 30.09.2025.– Drukāt dokumentu