Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001, telpu ar kopējo platību 37,79 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 86, kadastra numurs 0100 028 0062, sastāvā esošās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 028 0062 001,telpu ar kopējo platību 37,79 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts:
- izsoles datums: 10.10.2019.;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Hamerwerk Latvija", reģistrācijas Nr. 44103125423,,
- nosolītā nomas maksa 5,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).

 

 

 

 – Drukāt dokumentu