Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Mazjumpravas ielā 51, kadastra numurs 0100 125 6498, sastāvā esošu ēku, kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 002 un 0100 125 6436 005, ar kopējo platību 912,6 m2 nomas tiesību līguma slēgšana.”

                 “Nekustamā īpašuma Rīgā, Mazjumpravas ielā 51, kadastra numurs 0100 125 6498, sastāvā esošu ēku, kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 002 un 0100 125 6436 005, ar kopējo platību 912,6 m2  nomas tiesību līguma slēgšana.” 

 

-       līguma slēgšanas datums:  08.10.2018.;

-       izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  SIA “GOOD MOOD” (reģ.Nr.40203096177);

-       līguma beigu termiņš: 31.08.2025.– Drukāt dokumentu