Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Mazjumpravas ielā 51, kadastra numurs 0100 125 6498, sastāvā esošu ēku, kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 002 un 0100 125 6436 005, ar kopējo platību 912,6 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.”

                 “Nekustamā īpašuma Rīgā, Mazjumpravas ielā 51, kadastra numurs 0100 125 6498, sastāvā esošu ēku, kadastra apzīmējumi 0100 125 6436 002 un 0100 125 6436 005, ar kopējo platību 912,6 m2  nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.” 

  

-       izsoles datums:  27.09.2019.;

-       tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: SIA “GOOD MOOD” (reģ.Nr.40203096177);

-       nosolītā nomas maksa: 1,16 EUR/kv.m mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu