Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.18 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 002) nomas tiesību izsoles termiņa pagarināšanu. “

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.18 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 002) nomas tiesību izsoles termiņa pagarināšanu. “


Pielikumi


– Drukāt dokumentu