Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, telpu ar kopējo platību 675,1 m2, nomas līguma noslēgšana”

Nekustamā īpašuma Baznīcas ielā 19/23, Rīgā, telpu ar kopējo platību 675,1 m2

nomas līguma noslēgšana”

izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar   AS  “Rīgas pilsētbūvnieks”, reģistrācijas numurs 50003590021.

-       līguma noslēgšanas datums:  28.06.2019.

-       līguma beigu termiņš: 30.06.2025.– Drukāt dokumentu