Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Par Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.17 ar kopējo platību 10,8 m2 , kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 001, nomas tiesību mutiskas izsoles termiņa pagarināšanu.

Par Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.17 ar kopējo platību 10,8 m2 , kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 001, nomas tiesību mutiskas izsoles termiņa pagarināšanu.

 


Pielikumi


– Drukāt dokumentu