Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 401,07 m2 (1C – 1.,2.st) nomas tiesību mutiska izsole

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 401,07 m2 (1C – 1.,2.st) nomas tiesību mutiska izsole

 

Izsoles datums: 23.08. 2019.

Tiesības slēgt nomas līgumu ieguva biedrība “Baltic Jewellry Association”, reģistrācijas numurs 40008151294.

Nosolītā nomas maksas: 6,00 EUR/m2 mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu