Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 76,44 m2 (3C-301) nomas tiesību līguma noslēgšana”

 

„Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu  ar kopējo platību 76,44 m2  (3C-301) nomas tiesību līguma noslēgšana

 

-izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar  SIA “Artganica”, reģistrācijas Nr.40103383889;

-līguma noslēgšanas datums:  19.08.2019.;

-līguma beigu termiņš: 31.07.2025.– Drukāt dokumentu