Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Brīvības ielā 49/53, kadastra numurs 0100 520 0040, sastāvā esošas būves - administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 020 0083 001, telpu ar kopējo platību 1020,64 m2 nomas tiesību izsole atzīta par nenotikušu un izbeigta bez r– Drukāt dokumentu