Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas Nr.7 ar platību 10,3 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts

-  izsoles datums:  20.06.2019.;

-  tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Rīgas pilsētas Līberes individuālais komerciālais uzņēmums “RLA”, reģistrācijas numurs 40002036604,

-  nosolītā nomas maksa 320,- EUR/ mēnesī (bez PVN).– Drukāt dokumentu