Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.30 ar kopējo platību 10,9 m2 , kadastra apzīmējums 0100 005 0005 005 014, nomas līguma līguma noslēgšana.

 

izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar   SIA “Peony”; reģistrācijas Nr. 50203213111.

-       līguma noslēgšanas datums:  13.06.2019.

-       līguma beigu termiņš: 10.11.2021.– Drukāt dokumentu