Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 86, KADASTRA NUMURS 0100 028 0062, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 96,36 M2 NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RĪGĀ, BRĪVĪBAS IELĀ 86, KADASTRA NUMURS 0100 028 0062, TELPU AR KOPĒJO PLATĪBU 96,36 M2 NOMAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

-      izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar   fizisko personu R.C .

-     līguma noslēgšanas datums:  27.05.2019.

-     līguma beigu termiņš: 30.04.2025.– Drukāt dokumentu