Atpakaļ

Iepirkumi/ Izsoles

Nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, sastāvā esošās ēkas, 2. stāva telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana

Nekustamā īpašuma Kungu ielā 3, Rīgā, sastāvā esošās ēkas, 2. stāva telpu ar kopējo platību 64,4 m2 nomas tiesību līguma noslēgšana.

- līguma slēgšanas datums: 22.02.2019.;
- izsoles rezultātā nomas līgums noslēgts ar SIA “Ivanovs” (reģ.Nr.40103424458);
- līguma beigu termiņš: 31.01.2025– Drukāt dokumentu