Iepirkumi / Izsoles

SIA “Rīgas nami” no 2019. gada 1. janvāra informāciju par plānotiem un izsludinātiem iepirkumiem, noslēgtiem iepirkumu līgumiem, kā arī citu normatīvajos aktos noteiktu ar iepirkumiem saistītu informāciju ievieto internetā publiski pieejamā valsts elektroniskās informācijas sistēmā (Elektronisko iepirkumu sistēmā) piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai - SIA “Rīgas nami” pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1355.


Laikā no 2020. gada 18. marta līdz ārkārtējās situācijas beigām SIA “Rīgas nami” rīkotās nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoles noteiktas par slēgtām un tiks organizētas rakstveida procesā.
Pieteikumus dalībai izsolē nolikumā norādītajā kārtībā un termiņā ar iesniedzēja parakstītu iesniegšanas laiku uz aploksnes lūdzam ievietot pie SIA „Rīgas nami” biroja ieejas durvīm izvietotā pasta kastē Rātslaukums 5 (ieeja no Svaru ielas), Rīgā.Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2 (1A – 101) nomas tiesību mutiska izsole”

Nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2 (1A – 101) nomas tiesību mutiska izsole”

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas ar platību 20,7 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.”

Nekustamā īpašuma Rīgā, Lāčplēša ielā 60, kadastra numurs 0100 030 0128, sastāvā esošās būves – saimniecības ēkas, kadastra apzīmējums 0100 030 0128 002, telpas
ar platību 20,7 m2 nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts.”

- izsoles datums: 13.02.2020.;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva: Maksims Mihaļenkovs;
- nosolītā nomas maksa: 3,50 EUR/kv.m mēnesī (bez PVN).

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpu ar kopējo platību 47.31 m2, t.sk. telpu grupas ar platību 40,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 6,71 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu”

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 47.31 m2, t.sk. telpu grupas 032 telpu Nr.1-2 ar platību 40,6 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 6,71 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu”

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, k telpas ar kopējo platību 45,21 m2, t.sk. telpas ar platību 38,8 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 6,41 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu”

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 45,21 m2, t.sk. telpu grupas 033 telpu Nr.1-4 ar platību 38,8 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 6,41 m2 , nomas tiesību mutisku izsoles termiņa pagarināšanu”


Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, telpas ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas ar platību 77,8 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 12,86 m2 , nomas tiesību mutisku izsole”

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Torņa ielā 4, kadastra numurs 0100 009 0065, sastāvā esošās būves – administratīvās ēkas, kadastra apzīmējums 0100 009 0065 001, telpu ar kopējo platību 90,66 m2, t.sk. telpu grupas 001 telpu Nr.9-17 ar platību 77,8 m2 un iznomājamo koplietošanas telpu domājamās daļas ar platību 12,86 m2 , nomas tiesību mutisku izsole”

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.16 ar kopējo platību 10,9 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.16 ar kopējo platību 10,9 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”


- izsoles datums: 06.02.2020.;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Loto", reģistrācijas numurs 40003083998;
- nosolītā nomas maksa 320,- EUR/ mēnesī (bez PVN).

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.8 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”

“Nekustamā īpašuma Rīgā, Tērbatas ielā 2K, Saktas ziedu tirgus paviljona tirdzniecības vietas nr.8 ar kopējo platību 10,3 m2, nomas tiesību mutiskas izsoles rezultāts”


- izsoles datums: 30.01.2020.;
- tiesības slēgt nomas līgumu ieguva Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ariandras”, reģistrācijas Nr. 40203146529,
- nosolītā nomas maksa 620,- EUR/ mēnesī (bez PVN).

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.16 ar platību 10,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 016) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. “

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.16 ar platību 10,9 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 016) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. “

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.8 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 008) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. “

Par nekustamā īpašuma Tērbatas ielā 2K, Rīgā, Saktas ziedu tirgus paviljonu tirdzniecības vietas Nr.8 ar platību 10,3 m2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 005 0005 004 008) nomas tiesību izsoles rīkošanu un nolikuma apstiprināšanu. “– Drukāt dokumentu