Atpakaļ

Jaunumi

Par 21. aprīļa un 23. aprīļa Komisijas sēdēs piešķirtā atbalsta saņēmējiem nomas maksas atbrīvojumam vai maksas samazinājumam

SIA “Rīgas nami” pirmajā Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas sēdē, kas notika 2020. gada 21. aprīlī, un otrajā Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas sēdē, kas notika 23. aprīlī, izskatīja 17 nomnieku iesniegumus par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojuma vai maksas samazinājuma piešķiršanu. Nomniekiem atbalsts tiek piemērots saskaņā ar Ministra kabineta 02.04.2020. noteikumiem nr. 180 un Rīgas domes 09.04.2020. lēmumu Nr. 226.

Nākošā Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisijas sēde, kurā tiks lemts par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai maksas samazinājumu, plānota 28. aprīlī.

Kopā “Rīgas nami” līdz 23. aprīlim ir saņemti 23 pieteikumi par nekustamā īpašuma nomas maksas atbrīvojumu vai maksas samazinājumu.Share


– Drukāt dokumentu